Van Eyckplatform

Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, idee├źn en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en wetenschappelijk helpt onderzoeken.

Tegelijkertijd neemt het de rol op van inspirator.

Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.


Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen en historici. Zij willen een idee├źngenerator zijn om het Van Eyck Erfgoed bekend te maken, te evoceren en te promoten.


Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en diverse Van Eyckactiviteiten. Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard via de ...

'Vrienden van Van Eyck - Als Ich Can'


'De familie Van Eyck thuis'
'Unter der Lupe:  Mitren & Tiaren nach van Eyck'