Van Eyckplatform

Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, ideeën en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en helpt onderzoeken. Tegelijkertijd nemen we een rol op van inspirator. Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.

 

Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen, historici en geïnteresseerden. Zij willen een ideeëngenerator zijn om het Van Eyckerfgoed bekend te maken, te evoceren en te promoten. Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en andere Van Eyckactiviteiten.

Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard via de 'Vrienden van Van Eyck - Als Ich Can'

 

» Curabitur

» Curabitur