Vrienden van Van Eyck

‘Vrienden van Van Eyck’ - ‘Als Ich Can’

In de schoot van het Van Eyckplatform is een nieuwe vereniging boven de doopvont gehouden: de "Vrienden van Van Eyck" met als motto "Als Ich Can", de lijfspreuk van Jan Van Eyck.

 

Hubert en Jan Van Eyck zijn onovertroffen grootmeesters uit het herfsttij der Middeleeuwen: op kunsthistorisch en toeristisch niveau zijn ze onovertroffen.

 

Sinds 2014, ter gelegenheid van de feestelijkheden rondom 150 jaar standbeeld Hubert & Jan Van Eyck op de Markt van Maaseik, waait er een nieuwe frisse wind in onze stad.

Om de bevolking meer en blijvend bij dit gebeuren te betrekken, willen wij een genootschap "De vrienden van Van Eyck" oprichten. Dit genootschap wil het immaterieel erfgoed van Van Eyck levend houden.

-Op de eerste plaats gebeurt dit door “studiewerk”: het stimuleren van origineel onderzoek rond de invloed van de stad en de regio (Maas-Rijn) op de beeldende kunst.

-Op de tweede plaats willen wij ijveren voor "events" die de Van Eyck beleving centraal stellen. Alle vormen van cultuurbeleving komen hiervoor in aanmerking, in zoverre zij met respect omgaan met het artistiek erfgoed van de gebroeders.

 

Twee ambitieuze projecten stonden in 2017 op de agenda en nieuwe activiteiten zijn in voorbereiding.

 

  • Het internationaal Van Eyck Symposium van zaterdag 7 oktober 2017 in de aula van het Minderbroedersklooster in de Boomgaardstraat te Maaseik. Het thema was "De familie Van Eyck thuis".

Befaamde sprekers uit binnen- en buitenland hielden interessante referaten. De supervisie van deze dag stond o.l.v. dr. Stephan Kemperdick van de Gemäldegalerie in Berlijn.

Deze schitterende tentoonstelling was eerder te zien in de zomer van 2015 in de Kruisherenkerk op de Bosstraat te Maaseik met de steun van het Van Eyckplatform en het stadsbestuur van Maaseik.

 

Wilt u lid worden van ‘het genootschap’, dan kan dit door een minimum bedrag van €10,- over te maken op rekening BE65 9731 7997 0396 t.n.v. "De Vrienden van Van Eyck" met vermelding "Als Ich Can". Bijdragen van meer dan €10,- zijn uiteraard ook welkom.

U ontvangt dan telkens een uitnodiging van onze activiteiten.

 

Met hartelijke Van Eyckgroet … "Als Ich Can" namens de leden van het Van Eyckplatform.

Nadette Beelen, Wim Corstjens, Mieke Deckers, Jos De la haye, Jos Henckens, Wim Lemmens, José Raets en Robert Verheyen.