Van Eyckplatform

 

SYMPOSIUM 'DE FAMILIE VAN EYCK THUIS'

 

Het Van Eyckplatform organiseerde, onder auspiciën van Stad Maaseik, dit uitdagend symposium

op zaterdag 7 oktober 2017 in Maaseik

 

 

IN DE VOETSPOREN VAN VAN EYCK bezocht in februari 2017 de 'Diptiek van de ANNUNTIATIE' van Jan Van Eyck in Museo Thyssen-Bornemisza in Madrid.

Via de website van het

CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN CHRISTELIJKE TRADITIES van de UGent kan men de lezingen over het Lam Gods herbeluisteren.

 

 

Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, ideeën en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en helpt onderzoeken. Tegelijkertijd nemen we een rol op van inspirator. Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.

 

Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen, historici en geïnteresseerden. Zij willen een ideeëngenerator zijn om het Van Eyckerfgoed bekend te maken, te evoceren en te promoten. Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en andere Van Eyckactiviteiten.

Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard: BE37 9730 0799 2228

» Curabitur

» Curabitur