Jan Winkels

Terracottabeelden van Jan Winkels

Johannes de Evangelist

Jan Winkels. Terracotta beeld, 1990. van Eyck-tentoonstelling,

Minderbroedersklooster, Maaseik, België.


Geïnspireerd op het gelijknamige personage op de buitenluiken van Het Lam Gods.

De iconografie van Het Lam Gods werd in hoofdzaak bepaald door de geschriften van Heilige Johannes de Evangelist, patroonheilige van de schrijvers en geleerden. Op het veelluik bezweert de heilige met een zegenend gebaar de giftige adders in zijn kelk. In het werk als geheel ligt een samenvatting van de christelijke verlossingsleer en van de ideale ordening van de maatschappij in het vreedzame Rijk van Christus. Onmiddellijk valt op dat de beeltenis van Johannes de Evangelist op het origineel niet werd ingekleurd. Dit laat vermoeden dat een stenen beeld als model diende. De plooien van de mantel werden door Jan van Eyck enigszins onnatuurlijk en overdreven weergegeven, om zo de nodige dynamiek te suggereren. Bij de uitvoering van zijn beeld voelde Jan Winkels een verbondenheid met de oude meester, die naar alle waarschijnlijkheid worstelde met gelijkaardige problemen rond beweging en perspectief.

Giovanna Arnolfini

Jan Winkels. Terracotta beeld, 1990. van Eyck-tentoonstelling,

Minderbroedersklooster, Maaseik, België.


Geïnspireerd op het gelijknamige personage op het schilderij van Van Eyck 'het echtpaar Arnolfini'.


De werken van Jan van Eyck, doorgaans van kleine afmeting, raakten verspreid in verschillende verzamelingen, waar ze als zeldzame kostbaarheden worden gekoesterd. Giovanni Arnolfini en Giovanna Cenami waren leden van machtige koopmansgeslachten uit Lucca die handel dreven op Brugge en Parijs.