Hubert en Jan Van Eyck
zijn ereburgers Maaseik


Het Stadsbestuur van Maaseik honoreerde de Van Eycks als ereburgers. De officiële plechtigheid ging door op 27 juni 2022 en had plaats aan de voet van het standbeeld van de gebroeders op de Markt.
Het Van Eyckplatform, dat hiervoor onvermoeibaar ijverde, feliciteert het stadsbestuur van harte! De Cultuurraad bekrachtigde dit ereburgerschap.
De voorzitter overhandigde het eerste exemplaar de 'Maaseiker Consensus, over alles wat u over Van Eyck wilde weten maar niet durfde vragen'. Het werd een bundeling van artikelen over de herkomst van de Van Eycks. Bovendien ontving het stadsbestuur een digitale print van kunstenares Bie Flameng uit Neerpelt. Klik hier voor het fotoalbum van het stadsbestuur en hier voor een fotoalbum van het Van Eyckplatform.
De 'Maaseiker Consensus' (zie afbeelding links boven) is voor € 10 te koop
bij Rooske, bij Van Vanckenray op de Bosstraat en bij Musea Maaseik op de Markt. Bestellen kan via overschrijving op BE37 9730 0799 2228 (exclusief verzendingskosten) met vermelding 'Consensus'. 

Ook de VRT en andere media besteedden aandacht aan het evenement:  vrtnws.be/p.11jedXnX

Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, ideeën en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en wetenschappelijk helpt onderzoeken.

Tegelijkertijd neemt het de rol op van inspirator.

Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.


Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen en historici. Zij willen een ideeëngenerator zijn om het Van Eyck Erfgoed bekend te maken, te promoten en te evoceren.


Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en diverse activiteiten en evenementen.
Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard via de ...

'Vrienden van Van Eyck - Als Ich Can'

In de voetsporen van Van Eyck
Fotoalbums
Fotogalerij

Foto: WC

Gent viert in 2020 haar grootste Vlaamse Meester
'Unter der Lupe:  Mitren & Tiaren nach van Eyck'

Foto: Stad Gent

Foto: Konstanzer Kirchen Konzil.

©Roger Maes