Hubert en Jan Van Eyck
zijn ereburgers Maaseik


Het Stadsbestuur van Maaseik honoreerde de Van Eycks als ereburgers. De officiële plechtigheid ging door op 27 juni 2022 en had plaats aan de voet van het standbeeld van de gebroedeers op de Markt.
Het Van Eyckplatform, dat hiervoor onvermoeibaar ijverde, feliciteert het stadsbestuur van harte! De Cultuurraad bekrachtigde dit ereburgerschap.
De voorzitter overhandigde de Maaseik Consensus, over alles wat u over Van Eyck wilde weten maar niet durfde vragen. Het werd een bundeling van artikelen over de herkomst van de Van Eycks. Bovendienn ontving het stadsbestuur een digitale print van kunstenares Bie Flameng uit Neerpelt. 

vrtnws.be/p.11jedXnXG


Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, ideeën en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en wetenschappelijk helpt onderzoeken.

Tegelijkertijd neemt het de rol op van inspirator.

Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.


Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen en historici. Zij willen een ideeëngenerator zijn om het Van Eyck Erfgoed bekend te maken, te promoten en te evoceren.


Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en diverse activiteiten en evenementen.
Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard via de ...

'Vrienden van Van Eyck - Als Ich Can'

In de voetsporen van Van Eyck
Fotoalbums
Fotogalerij

Foto: WC

Foto: WC

Foto: Stad Gent

'Unter der Lupe:  Mitren & Tiaren nach van Eyck'

Foto: Konstanzer Kirchen Konzil

Van Eyck Symposium 5 maart 2022
Gent viert in 2020 haar grootste Vlaamse Meester