Symposium 'De Familie Van Eyck Thuis'

zaterdag 7 oktober 2017 te Maaseik (B).

Onder de bescherming van de Stad Maaseik.

09.30    Ontvangst en welkom door Wim Corstjens, voorzitter van het Van Eyckplatform Maaseik

10.00    Opening door burgemeester Jan Creemers en dagvoorzitter dr. Stephan Kemperdick.

10.10    Lic. Bert Mersch, ‘Maaseik de bakermat der Van Eycks?,

10.50    Prof. dr. Maximiliaan Martens (UGent), ‘De historische kritiek van het kwatrijn van het Lam Gods en de rol van Hubert Van Eyck in dit veelluik’.

11.35    Dr. Bernhard Ridderbos (RUG Groningen). ‘De thematiek van het Lam Gods in relatie met de opdrachtgevers’.

12.20    Kunstschilder Jan Bustin. ‘De schildertechnieken van de Gebroeders Van Eyck’.

13.00    Lunch met bezoek aan de tentoonstelling en de boekenstanden.

14.00    Debat prof. dr. Danny Praet (UGent) en lic. José  Raets (Maaseik), ‘Het moreel-religieuze kader van het Lam Gods. Deugden en ondeugden - de belevingswereld der Van Eycks’.

14.40    Restaurateur Bart Devolder (KIK), coördinator restauratiewerken van het Lam Gods, ‘De "Restauratie / REVELATIE" - De buitenluiken van het Lam Gods', naar de gelijknamige tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster.

15.30    Lic. Jos Henckens, ‘Barthélemy d'Eyck’.

16.00    Drs. Wim Lemmens, ‘De erfenis der Van Eycks in Maaseik. het boek van Mander in Maaseik, de Onthulling standbeeld (1864), de Van Eyckfeesten, de Van Eycktentoonstelling, …'

16.30    Myriam Giebens eerste schepen, schepen voor Cultuur Maaseik: ‘The Van Eyckexperience. Maaseik als Van Eyckstad. Ontwikkeling van een toeristisch concept’.

16.40    Asluitende discussie met inbreng van het publiek en ‘Presentatie van de publicatie Der Genter Altar der Brüder van Eyck. Geschichte und Würdigung’ door dr. Stephan Kemperdick. (Michael Imhof Verlag, D 36100 Petersberg).

17.00    Dankwoord en slot.