Regensburg

juli 2018
Vlakbij de Beierse stad Regensburg , 400 treden hoog boven de Donau liet koning Ludwig I van Beieren tussen 1830 en 1841 in neoclassicistische stijl een  kopie bouwen van het Parthenon van Athene. In deze tempel bevinden zich plaquettes en bustes van staatslieden, militairen, wetenschappers en kunstenaars uit de "Duitstalige" wereld. Later werden er ook nieuwe helden uit de Duitse cultuur geplaatst. Ook België en Nederland werden tot de Duitse sfeer gerekend: koning Ludwig was nogal ruimdenkend! Zo vinden we in het Walhalla niet enkel Goethe, Beethoven, Wagner, Einstein, Kant enz. maar ook Erasmus, Hugo de Groot, Willem van Oranje, Antoon van Dijck, Hans Memling, Pieter Paul Rubens en onze Johann Van Eik Eyk: zie hiernaast.

De marmeren buste van Jan Van Eyck werd gemaakt door beeldhouwer Christian Friedrich Teck en reeds in 1834 als één van de eersten bijgezet in het Walhalla.

Een delegatie van het Van Eyckplatform Maaseik bezocht op 23 juli 2018 deze plek om hulde te brengen aan onze illustere stadsgenoot.


De stad Regensburg heeft nog een link met Maaseik door het postbedrijf  van de adellijke familie Thurn und Taxis. Deze grootste postdienst in de 16de en 17de eeuw 17de en 18de eeuw had een netwerk over heel Eruopa  Europa en Maaseik speelde op een gegeven ogenblik zo'n belangrijke rol, dat onze stad na Regensburg en Frankfurt het belangrijkste postkantoor en postkoetsenstallingen (in Heppeneert) bezat.  In het slot Thurn und Taxis, met museum en abdij Sankt Emmeram, kan deze geschiedenis van het postwezen bezichtigd worden.


Foto's: Van Eyckplatform Maaseik