Berlijn

5 januari 2017

Overleg met dr. Stephan Kemperdick

Kustos für Altniederländische und Altdeutsche Malerei in de Berliner Gemäldegalerie


Het gesprek met dr. St. Kemperdick handelde over het 'Van Eyckpotentieel in Maaseik'.

In zijn boekenrek staat een kaart over de tentoonstelling van Marieta Bruekers 'Van Eyck onder de loep'. Deze tentoonstelling kaderde in het succesvolle 'Van Eyckjaar 2014' en telde op 7 september 2014 meer dan 5000 bezoekers. Deze tentoonstelling kunt u nog bezoeken in Konstanz.

Lees meer ...


Ook het boek van Maaseikenaar José Raets 'Triomf der kleinburgerlijkheid' prijkte op zijn boekenplank. Lees meer ...


Volgende onderwerpen werden besproken:

  • de recente publicatie over 'De Restauratie/revelatie van het Lam Gods'       
  • de tentoonstellingspublicatie 'Hieronymus Bosch und seine Bildwelt
  • de evaluatie van dr. Kemperdicks ontwerpartikel over Van Eyck t.g.v. het symposium 'Van Eyck in Berlijn' in februari 2016. Deze publicatie verschijnt pas in het voorjaar 2017 omwille van laattijdig aanleveren artikels.


Tot slot genoten wij van een geleid bezoek van ongeveer 2 uren aan de (bescheiden) tentoonstelling 'Hiëronymus Bosch und seine Bildwelt im 16. und 17. Jahrhundert'.


Foto: 't Vugelke